Nhật ký sức khỏe

Các thông số đo của bạn vô cùng quan trọng, việc lưu trữ lại trên hệ thống các dữ liệu của bạn giúp cho Helo Lx hiểu bạn nhiều hơn và Helo Lx như 1 phần của cuộc sống của bạn.

LifeLog là một hệ thống, sử dụng HELO, ghi lại và theo dõi một bộ thông tin hoàn chỉnh để tạo tiểu sử sinh học của bạn theo thời gian thực, 24/7.

Nó sử dụng tất cả các phép đo của HELO của bạn để xây dựng một tiểu sử chi tiết hàng ngày, nơi bạn có thể liên kết dữ liệu y tế của bạn với các yếu tố thông thường như hình ảnh, ghi chú văn bản và ghi chú âm thanh.

Life log thực sự là một kho báu của bạn. LifeLog đăng ký hàng ngàn địa điểm, hành trình, nhịp tim, điện tâm đồ, chỉ số huyết áp , tỷ lệ hơi thở,  , tâm trạng, bước, phân tích giấc ngủ và nhiều chi tiết khác mỗi ngày. Trong mỗi khoảnh khắc bạn có thể kiểm tra, so sánh và phân tích tâm trạng và tình trạng của mình so với những ngày khác, cũng như nhận được các mẹo và phản hồi để cải thiện sức khoẻ và lối sống của bạn.

Tại sao chúng ta nên dùng Life log

Thời gian lưu trữ dữ liệu không hạn chế
Ghi lại tất cả những kỷ niệm của bạn mà không có giới hạn về thời gian
Tất cả dữ liệu bạn sẽ được lưu trữ với mức độ riêng tư cao
Không có giới hạn cho lưu trữ của bạn trên đám mây (icloud)
Có thể chia sẻ tất cả dữ liệu của bạn trên các mạng xã hội lớn.
So sánh dữ liệu của bạn với gia đình, nhóm tuổi và hơn thế nữa.

Phương pháp sinh hoạt khỏe mạnh cho cuộc sống của bạn

Lưu